קדחת ארגמן

חולם על קדחת ארגמן, מנבא שאתה בסכנת מחלה, או בכוחו של אויב. חולמת שקרוב משפחה מת איתו פתאום, מנבא שתתגבר על ידי בגידה נבלה.