שריטה

כדי לשרוט אחרים בחלומך, מציין כי תהיה חולה מזג ומצא תקלות בהתנהלותך עם אחרים. אם אתה נשרט, אתה ייפגע מאיבה של אדם מרמה כלשהו.