חֶלאַת אָדָם

חולם על חלאות, מסמל אכזבה שתחווה אתכם בגלל תבוסות חברתיות.