תהום

לחלום להתבונן בתהום, פירושו שתעמוד בפני איומי תפיסה של רכוש, ושיהיו מריבות ותוכחות בעלות אופי אישי אשר לא יתאימו אותך לעמוד בבעיות החיים. כדי שאישה תתבונן בתהום, מנבא שהיא תכביד על עצמה דאגות לא רצויות. אם היא תיפול לתהום אכזבתה תהיה שלמה | אך אם היא תצליח לעבור או להימנע מכך, היא תחזיר לעצמה.