נָמָל

לחלום על ביקור בנמל ימי, מציין כי יהיו לך הזדמנויות לנסוע ולרכוש ידע, אך יהיו כאלה שיתנגדו לסיורים הצפויים שלך.