צו סודי

לחלום על כל סוד סודי, מציין אורגניזם רגיש ונרגש, ועל הבעלים לטפח רעיונות מעשיים ולא אנוכיים וייתכן שבקרוב יהיו להם הזדמנויות להנאות כנות ולהבחנות ספרותיות רצויות. יש חזון של אנוכיות ועיצוב חברות למי שמצטרף לסדר סודי. נשים צעירות צריכות להישמע לעצת אפוטרופוסיהן, שמא הן ייפלו להרגלים מכובדים אחרי החלום הזה. אם אישה צעירה פוגשת את ראש המסדר, עליה להתנגד באנרגיה ובצדקנות מוסרית כנגד רמיזות המוצגות בצורה מבריקה ובולטת לפני אלה ממין שלה. כדי שהיא תחשוב שאמה הצטרפה לפקודה, והיא מנצלת את מירב המאמצים בכדי לאמה לדחות את נדרים, מציינת שהיא תהיה מלאת אהבה להוריה, ובכל זאת תעקום את ליבם בייסורים בגלל אי ​​ציות חסר מחשבה. לראות או לשמוע שהמנהיג מת, מנבא זנים קשים וניסויים בסופו של דבר יסתיימו בטובת השוואה.