קרב

קרב מסמל חתירה עם קשיים, אך ניצחון סופי על אותו דבר. אם אתה מובס בקרב, זה מציין שעסקאות רעות שנעשו על ידי אחרים יפגעו בסיכויים שלך לטובה.