זָקִיף

לחלום על זקיף, מציין שיהיו לך מגינים אדיבים, וחייך יתנהלו בצורה חלקה.