לְגַלֵחַ

רק לחשוב על התגלחות, בחלום שלך, מציין שתתכנן פיתוח מוצלח של ארגונים, אך לא תצליח לייצר אנרגיה מספיק כדי להצליח.