מזמרה

לראות מזמרות בחלום שלך, מציין שאתה תהפוך לאומלל ולא נעים בהתמודדות שלך. כדי לראות אותם שבורים, תאבד חברים ועמידה בהתנהגותך האקסצנטרית.