קליפות

ללכת בין לאסוף פגזים בחלום שלך, מציין בזבזנות. ההנאה תשאיר אתכם חרטות וזיכרונות מרגיזים. ראה מולים וצדפות.