רועה

לראות רועים בחלומות שלך מתבוננים בצאן שלהם, מעיד על יבול מפואר ויחסים נעימים לחקלאי, גם הנאה ורווח רב לאחרים. לראות אותם בבטלה, מנבא מחלה ושכול.