סַנדְלָר

לראות סנדלר בחלומך, מזהיר אותך כי אינדיקציות לא טובות לקידום שלך. עבור אישה שחולמת שבעלה או המאהב שלה הוא סנדלר, חוזה שכשירות תהיה שלה | משאלותיה יתמלאו.