לִקְנוֹת

לחלום על חנות, מציין כי יתנגד לך בכל ניסיון שתקדם על ידי חברים מתכננים וקנאים. ראה חנות.