תַכרִיך

לחלום על תכריכים, מציין מחלה ומצוקה וחרדה נלווים אליו, יחד עם המלאות של החברים הרעים והשקריים. עסקים יאיימו על ירידה לאחר החלום הזה. לראות גופות אפופות, מציין שפע של אומללות. כדי לראות תכריכים מוסרים מגופה, מציין שמריבות יביאו לניכור.