מחלה

לחלום על מחלה, הוא סימן של צרות ומחלה אמיתית במשפחה שלך. מחלוקת בטוח תמצא גם כניסה. לחלום על המחלה שלך, הוא אזהרה להיות זהיר במיוחד כלפי האדם שלך. כדי לראות כל אחד מבני משפחתך חיוור וחולה, מנבא שאירוע כלשהו יפרץ במפתיע על אבן האח ההרמונית שלך. מחלה בדרך כלל נלווית לחלום זה.