מִזחֶלֶת

לראות מזחלת בחלומות שלך, מנבא שתיכשל באיזה הרפתקאות אהבה ותגרום למורת רוחו של חבר. כדי לרכוב באחד, חוזים על עצמך התקשרויות לא רצויות.