עָשָׁן

חולמת על עשן, מנבאת שתהיו מבולבלים בספקות ופחדים. כדי להתגבר על עשן, מציין שאנשים מסוכנים קורבנים אותך בחנופה.