נמכר

לחלום שמכרת משהו, מציין שעסק שלילי ידאיג אותך.