מְכַשֵׁף

חולם על מכשף, מנבא שאיפותיך יעברו אכזבות ושינוי מוזרים.