זְרִיעָה

חולם שאתה זורע זרע, מנבא לחקלאי הבטחות פוריות, אם הוא יזרע באדמה חרושה חדשה. כדי לראות אחרים זורעים מתבצעת פעילות עסקית רבה שתביא רווח לכל.