פְּאֵר

חולמת שאתה חי בפאר, מציינת שתצליח לגובה, ותגור במצב אחר מזה שאתה תופס עכשיו. לראות אחרים חיים כך, מסמל הנאה הנגזרת מהעניין שחברים מתייחסים לרווחתך.