סלילים

לחלום על סלילי חוט, מציין כמה משימות ארוכות ומפרכות, אך כאשר הן יושלמו יענו על הציפיות הכי פתאומיות שלך. אם הם ריקים, יהיו אכזבות עבורך.