אביב

לחלום שהאביב מתקדם, הוא סימן להתחייבות ברת מזל ולווים עליזים. לראות את האביב שנראה בצורה לא טבעית, זה מבשר של אי שקט ואובדן.