יַצִיב

לחלום על אורווה, הוא סימן למזל ולסביבה יתרון. לראות שריפה יציבה מציין שינויים מוצלחים, או שזה נראה בחיים האמיתיים.