רעב

חולמת להיות במצב רעב, מעידה על עבודות לא פוריות ומחסור בחברים. לראות אחרים במצב זה, סימני סבל וחוסר שביעות רצון מהליווי הנוכחי והתעסוקה.