פסלים

לראות פסלים בחלומות, מסמל ריחוק מאדם אהוב. חוסר אנרגיה יגרום לכם אכזבה במימוש משאלות.