גונבים

לחלום לגנוב, או לראות אחרים מבצעים מעשה זה, מנבא מזל רע ואובדן אופי. להאשים אותך בגניבה, מציין שאתה לא מובן לא נכון בפרשות כלשהן, וסבול מכך, אך בסופו של דבר תגלה שהדבר יביא לך טובה. להאשים אחרים, מציין כי תתייחס לאדם כלשהו בהתחשבות נמהרת.