צעדים

לחלום שאתה עולה במדרגות, מציין כי סיכויים הוגנים יפיגו את החרדה הקודמת. כדי לדחות אותם, אתה עשוי לחפש חוסר מזל. אם תיפול מהם, אתה מאוים בכישלון בלתי צפוי בענייניך. ראה מדרגות.