מַסכֵּת

חולם על סטטוסקופ, מנבא פורענות לתקוות ולמפעלים שלך. יהיו צרות והפללות באהבה.