נוֹלָד מֵת

לחלום על תינוק שנולד מת, מציין כי אירוע מצער כלשהו יבוא לפני הודעתך.