לִינוֹק

לראות את הצעירים לוקחים יניקה, מציין שביעות רצון ותנאים נוחים להצלחה נפרשים לך. ראה סיעוד.