חדר מיטה

לראות אחת מרוהטת חדשה, שינוי שמח לחולם. מסעות למקומות רחוקים, ולווים נעימים.