מכשירים כירורגיים

לראות מכשירים כירורגיים בחלום, חוזה שביעות רצון תורגש על ידך באופן הלא-ברור שהחבר מגלה כלפיך.