שמן מתוק

שמן מתוק בחלומות, מרמז על יחס מתחשב שיימנע ממך במקרה מצער כלשהו.