מַזרֵק

חולם על מזרק, מציין כי אזעקת שווא של חומרת מצבו של קרוב המשפחה תגיע אליך. כדי לראות שבור, מנבא שאתה מתקרב לתקופה של בריאות לקויה או דאגה בגלל טעויות קלות בעסקים.