חיפושיות

חולם לראות אותם על האדם שלך, מציין עוני ומחלות קטנות. להרוג אותם זה טוב.