מיסים

חולם שאתה משלם את המסים שלך, מנבא שתצליח להשמיד השפעות רעות העולות סביבך. אם אחרים משלמים להם, תאלץ לבקש עזרה מחברים. אם אינך מסוגל לשלם אותם, תהיה לך מצער בניסויים שאתה מבצע.