כוסות תה

חולם על כוסות תה, מנבא כי ענייני הנאה ישתתפו על ידך. כדי שאישה תשבור או תראה אותם שבורים, סימני עונג ומזלה הטוב ייפגעו מבעיה פתאומית. לשתות יין מאחד, חוזה מזל והנאה ישולבו בעתיד הקרוב.