קנקן תה

לחלום שאתה רואה קומקום, מרמז על חדשות פתאומיות שעלולות להטריד אותך. כדי שאישה תשפוך מים נוצצים וקרים מפטקון, תראה לה טובה בלתי צפויה.