מִנזָר

לראות מנזר בהריסות, מנבא שהתקוות והתוכניות שלך ייפלו להשלמה מכוערת. לחלום שכומר יכניס את כניסתך למנזר, מציין שתינצל ממצב הרס על ידי אויבים שטועים במבוכתך להתקדמות. עבור אישה צעירה להיכנס למנזר, מנבא את מחלתה האלימה. אם היא משוחחת עם כומר במנזר, היא תישא בחוסר אמון של חברים אמיתיים על חוסר שיקול דעת.