סְעָרָה

חולם על סערות, מציין כי תהיה לך מצור של צרות אסונות, וחברים יתייחסו אליך באדישות. ראה סופות וציקלונים.