Tenpins

אם אתה חולם לשחק בעשר הסיבובים, ספק אם תצטרף בקרוב לרומן כלשהו שיביא מכפיש את שמך, ותאבד את כספך וחברותך האמיתית. לראות אחרים עוסקים בחלום זה, מנבא שתמצאו הנאה מאנשים קלים וייתכן שתאבדו תעסוקה. עבור אישה צעירה לשחק משחק מצליח של עשר סיכות, זה סימן של הנאות קלות, אך צער ישתתף בה בהמשך.