טֶקסט

לחלום לשמוע שר קורא את הטקסט שלו, מציין שמריבות יובילו לפרידה עם חבר כלשהו. לחלום שאתה בסכסוך על טקסט, מנבא הרפתקאות מצערות עבורך. אם תנסה להיזכר בטקסט, תיתקל בקשיים בלתי צפויים. אם אתה חוזר ומהרהר באחד כזה, יהיו לך מכשולים גדולים להתגבר עליהם אם תזכה ברצונות שלך.