סְכָך

לחלום כי סכך גג עם כל חומר מהיר ומתכלה, מציין כי צער ואי נוחות יקיף אותך. אם אתה מגלה שגג שאותו סכך קש דולף, יהיו איומים של סכנה, אך על ידי האנרגיה הכוונת שלך בצדק הם עלולים להימנע.