פְּתִיל

חולם על חוט, מציין כי הונך נמצא מעבר לנתיבים מורכבים. כדי לראות חוטים שבורים, תסבול מאובדן בגלל חוסר האמונה של החברים. ראה סלילים.