דַיִשׁ

חולמת על דישון תבואה, מעידה על התקדמות רבה בעסקים ובאושר בקרב משפחות. אך אם יש שפע של קש ומעט תבואה, יינקטו מפעלים לא מוצלחים. כדי להישבר או לעבור תאונה בזמן הגורן, יהיה לך צער גדול בעיצומה של השגשוג.