גרון

לחלום לראות גרון מפותח וחינני, מבשר עליית עמדה. אם אתה מרגיש שהגרון שלך כואב, תתעתה בהערכתך לחבר ותהיה לך חרדה מהגילוי.