כס מלכות

אם אתה חולם לשבת על כס מלכות, תעלה במהירות לטובת ומזל. לרדת מאחד יש אכזבה רבה עבורך. כדי לראות אחרים על כס המלוכה, תצליח לעושר דרך טובת אחרים.