רַעַם

חולם לשמוע רעמים, מנבא שבקרוב יאיים עליכם להפוך בעסק שלכם. להיות במקלחת רעמים, מציין צרות ויגון קרובים אליך. לשמוע את קולות הרעם האיומים, שגורמים לכדור הארץ לרעיד, מעיד על אובדן גדול ואכזבה.